Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Sosyal Bilimler Enstitüsü / IMT 512E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe İç Mimarlıkta İnsan Bilimleri
İngilizce Human Scienc.Interior Architec
Dersin Kodu
IMT 512E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
3 3 - -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Ervin Garip
Dersin Amaçları 1. İnsan-çevre-mekan arasındaki karşılıklı etkileşim konusunda ortaya atılan kuramlar hakkında bilgilenmek ve disiplinlerarası ilişkileri kavramak,
2. İnsan-çevre-mekan arasındaki etkileşimde, insan algısı, duyular, değerler, beğeniler ve deneyimler hakkında bilgilenmek,
3. Mekan algısı ve tasarlama kuramları hakkında bilgilenmek,
4. Mekan ve donatı düzeyinde ergonomik ilişkiler hakkında bilgilenmek,
5. Edinilen bilgiler doğrultusunda değerlendirme yetkinliği kazanmak.
Dersin Tanımı Mimari mekanın tanımı; insan bilimleri ve mimarlık ilişkileri; kullanıcı-mekan etkileşimi (özne-nesne ilişkisi); insan-çevre; insan-toplum-çevre etkileşimi konusunda ortaya atılan kuramlar; sosyal ilişkiler açısından mekan; mekanda kimlik; mekanın psikolojik açıdan tanımları ve farklı yaklaşımlar; mekanın algılanması ve tasarlama kuramları; mekan ve donatı düzeyinde ergonomik ilişkiler (verimlilik, yorgunluk, konfor gibi kavramlara farklı yaklaşımlar).
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinliklerini kazanırlar:
I. İnsan-çevre-mekan etkileşimi konusunda ortaya atılan kuramları öğrenme ve disiplinlerarası etkileşimi kavrama yetkinliği,
II. İnsan-çevre-mekan etkileşimi bağlamında insan ihtiyaçlarını kavrama yetkinliği,
III. Mekan algısı ve tasarım kuramlarını kavrama yetkinliği,
IV. Mekan ve donatı düzeyindeki ilişkileri kavrama bilgi ve becerisi,
V. Eleştirel düşünme ve ifade etme becerisi.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024