Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUT 154 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Ses Tasarımı
İngilizce Sound Design
Dersin Kodu
MUT 154 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 2
2 2 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Gökhan Deneç
Dersin Amaçları a) İşitsel olarak ses duyusuna karşılık gelen anlamlar dünyasına aşina olmak (duygu, düşünce, deneyim uyandıran ses) ve sesi anlamlandırmak
b) İstenilen bir biçimi sese malzeme anlamında verebilmek (ses işçiliği) için ses fiziği konusunda altyapı sahibi olmak
c) Farklı mecra ve amaçlarla (film, TV, bilgisayar oyunları, müzik prodüksiyonları vs.) ses tasarımı konusunda ulaşılabilir araçları nasıl kullacağını bilmek, bunun anlamda pekişmiş bir bakış açısı ve deneyim kazandırmak
d) Farklı ortam ve malzemelere ses karşılık getirebilmek için gerekli öngörü ve teknik beceri birikimini oluşturmak
Dersin Tanımı Bu ders, sesin bir başlangıçta ham bir malzeme olarak ele alındığında, nasıl üretilebileceğini, hangi özelliklere sahip olduğunu, nasıl farklı hallere dönüştürülebileceğini işlediğimiz temel bir derstir.
Dönem boyunca, seslerin belirlenen amaçlar dahilinde neyi temsil ettiği, nasıl temsil edilebileceği işlenecek, sesi kaydetmeden önceki ve kaydettikten sonraki aşamalarda hangi teknikleri uygulayıp sese şekil vereceğimizi teorik ve pratik olarak ele alacağız.
Anahtar Kelimeler: Ses, Akustik, Duyum, İşitsel anlam, İşitsel anlatı, analiz, ses tasarımı, modelleme
Dersin Çıktıları i. Sesin zaman ve mekan içindeki ilişkisini öğrenmek
ii. Duyulan sesten bilgi sağaltmak
iii. Duyulan sesi analiz etmek, fiziksel özelliklerini tarif edebilmek
iv. İstenilen sesi kullanılan araçlarla taklit etmek (yoktan var edebilmek)
v. Sesi bir anlatım aracı olarak tek başına ve başka mecraların eşliğinde yetkin kullanabilmek
vi. Ses araçlarını kullanarak sesin fiziksel özelliklerine hükmedebilmek
Önkoşullar Dersi almak için önşart aranmaz, fakat dersi alan öğrencilerden;
1- Temel ses fiziği terimlerine aşina olması,
2- Bilgisayar ortamında sorunsuz çalışabilmesi,
3- İngilizce kaynakları sorunsuz takip edebilmesi,
4- Yüksek seviyede çalışma, araştırma, okuma, dinleme, tartışma ve paylaşma motivasyonuna sahip olması,
5- Gerekli zaman yönetimi disiplinine (ders başlangıç saatleri, ödev teslim tarihleri vs.) sahip olmaları beklenir.
Gereken Olanaklar Bu ders içeriği, dersi alan tüm öğrencilerin (Macintosh/PC/Linux vs. işletim sistemli) bir bilgisayar sahibi olduğu ya da düzenli olarak bilgisayar ile çalışma ortamına erişim imkanı olduğu varsayarak tasarlanmıştır.
Ders araştırmaları için gerekli okumalar, forum taramaları ve diğer tür paylaşımlar için internet bağlantısı gerekecektir.
Üzerinde uğraşılan ses projelerini dinleyebilmek ve dinleme ödevlerini dinlemek için gerekli duyum tertibatının (hoparlör, kulaklık vs.) mevcut olduğu kabul edilir.
Ders işleyişinde bilgilendirme, duyurular ve ödev teslimleri için kullanılacak ders eposta grubunun düzenli olarak takip edilmesi gerekir.
Ders için kullanılacak yazılım Ableton Live öncelikli olup, temel bazı kavramlar PureData ya da Max/MSP üzerinden olacaktır.
Tüm dersler öğrencinin derse katılımı ve etkileşim öncelikli olarak sözlü olarak işlenir, dersin hazırda herhangi bir ders notu bulunmamaktadır.
Ders işleyişi bilgisayar karşısında olacaktır, öğrencilerin taşınabilir bilgisayarlarını yanlarında getirmeleri önerilir.
Diğer
Ders Kitabı Designing Sound, Andy Farnell, 2010, MIT Press
Diğer Referanslar Designing Sound for Animation, Beauchamp, 2005, Focal Press
Electronic Music and Sound Design, Cipriani&Giri, 2010, ConTempoNet
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2022