Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 109 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Oyun Ritim Bilgisi I
İngilizce DANCE AND RHYTHM 1
Dersin Kodu
THO 109 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
- 1 1 -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Eyüp Uzunkaya
Eyüp Uzunkaya
Dersin Amaçları 1. Ritim bilgisini yöresel özellikler göz önünde bulundurarak öğretmek
2. Oyun müziklerinde ve oyun icrasında ritmi temel ve önemli bir unsur olarak hayata geçirmek
3. Ritmik olarak deşifre ve dikte yapmak
4. Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik yapabilmek
Dersin Tanımı Ritim kavramı, genel müzik terimleri, ölçü ve zaman kavramları, müzik işaretleri, dönüş işaretleri, ölçü çeşitleri, nota değerleri, suslar, vuruş biçimleri, ölçü doldurma ve ölçü zamanı bulma çalışmaları, temel ritmik kalıpların anlatımı, 2 ve 3 zamanlı Ana Ölçüler’in temel ritmik kalıplar kullanılarak deşifre edilmesi, Asma Davul ve Koltuk Davulu’nun tanıtılması, tutuş pozisyonu ve tokmak ile çubuğun kullanım şeklinin öğretilmesi, vuruş ve icra biçimlerinin anlatılması, Ritim Notasyonu’nun anlatımı, Noktalı Nota, Senkop ve Triole kalıplarının anlatımı, Mertebe kavramı, halk oyunları müziklerinin yöresel nitelikteki ritim kalıpları kullanılarak Zurna eşliğinde icrası.
Dersin Çıktıları I. Nota değerleri ,temel müzik işaretleri ,ölçü doldurma, düzüm, mertebe ve tempo gibi kavramları öğrenme
II. Ritmik notasyonu öğrenme ,Ritmik deşifre yapma
III. Asma Davul ve Koltuk Davulu hakkında genel bilgileri öğrenme
IV. Asma Davul ve Koltuk Davulu için yazılmış egzersizleri uygulama, deşifre ve dikte yapabilme
V. 2 ve 3 zamanlı oyun müziklerine Asma Davul ve Koltuk Davulu ile eşlik etme
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı • Terzi , Cihangir. 2015. Türk Halk Müziğinde Metrik Yapılar ,İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuarı Yayınları 10 , Cenkler Matbaası , İstanbul

• Phillips, Mark. 2003. Sight – Read Any Rhythm Instantly, New York: Cherry Lane Music Company,
Diğer Referanslar • Sethares, William A. 2007. Rhythm and Transforms, Londra: Springer – Verlog London
• Murtezaoğlu, Serpil. 1995. Türk Halk Oyunları Müziklerinin Ritmik Analizi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
• Yoruç, Halil. 1999. Türk Halk Oyunlarının Eğitiminde Ritm Bilgisinin Önemi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Yüksek Lisans Tezi
• Şahin, Mustafa. 2009. Türk Halk Oyunları Türlerine Göre Asma Davulun İncelenmesi, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Müziği Programı Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi
• Terzi, Cihangir.1996. Türk Halk Müziği Metrik Yapısının Tespit ve Tasnifinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Yolları, İstanbul: İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Sanatta Yeterlik Tezi,
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023