Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / THO 109 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1 Ritim kavramı, genel müzik terimleri, ölçü ve zaman kavramları, müzik işaretleri, dönüş işaretleri, ölçü çeşitleri
2 Nota değerleri, suslar, vuruş biçimleri, ölçü doldurma ve ölçü zamanı bulma çalışmaları, temel ritmik kalıpların anlatımı
3 Temel ritmik kalıplar ve bunlara ait ölçü doldurma çalışmaları-1
4 Temel ritmik kalıplar ve bunlara ait ölçü doldurma çalışmaları-2
5 Ana Ölçüler’in tanıtılması , 2 ve 3 zamanlı Ana Ölçüler’in temel ritmik kalıplar kullanılarak deşifre edilmesi, bilgisayar üzerinden dinletilmek sureti ile ölçülere ait zamanların tespiti çalışmaları
6 Asma Davul ve Koltuk Davulu’nun tanıtılması, vuruş ve icra biçimlerinin anlatılması, Ritim Notasyonu’nun anlatımı, 2 ve 3 Zamanlı Ana Ölçüler’e ait örneklemeler
7 2 ve 3 Zamanlı Ana Ölçüler’e ait deşifre çalışmaları, Asma Davul ve Koltuk Davulu egzersiz uygulamaları
8 Noktalı Nota, Senkop ve Triole kalıplarının anlatımı, 2 ve 3 zamanlı ölçü içerisinde kullanılmış biçimlerinin deşifre çalışmaları, Asma Davul ve Koltuk Davulu egzersiz uygulamaları
9 Mertebe kavramı, metronom eşliğinde 2 ve 3 zamanlı ölçülere ait deşifre çalışmaları ve Asma Davul ve Koltuk Davulu egzersiz uygulamaları
10 2 ve 3 Zamanlı ritmik ölçülerin deşifresi ve Asma Davul ve Koltuk Davulu ile dikte edilmesi çalışmaları-1
11 2 ve 3 Zamanlı ritmik ölçülerin, deşifresi ve Asma Davul ve Koltuk Davulu ile dikte edilmesi çalışmaları-2
12 2 ve 3 Zamanlı ölçülere ait oyun müziklerinin Zurna eşliğinde, Asma Davul ve Koltuk Davulu ile icrası, dikte çalışmaları-1
13 2 ve 3 Zamanlı ölçülere ait oyun müziklerinin Zurna eşliğinde, Asma Davul ve Koltuk Davulu ile icrası, dikte çalışmaları -2
14 2 ve 3 Zamanlı ölçülere ait oyun müziklerinin Zurna eşliğinde Asma Davul ve Koltuk Davulu ile icrası, dikte çalışmaları -3, karma deşifre uygulamaları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024