Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 1115 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Müzik Tarihi I
İngilizce MUSIC HISTORY I
Dersin Kodu
MUZ 1115 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 1
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Haşmet Altınölçek
Haşmet Altınölçek
Dersin Amaçları •Müziği kültürün bir parçası olarak değerlendirmeyi öğrenmek,
•Çağdaş gelişmelere paralel olarak müziğin gelişimi ve değişimi ve insan-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinmek.
•Müzik tarihi içinde kültür kavramı ve bu kavramların Antik dönemden itibaren Akdeniz’de bulunan uygarlıklardan günümüze toplum içindeki sosyal, mitolojik, dinsel ve eğitsel amaçlarla süregelen işlevini, gelişim ve değişim sürecini öğrenmek.
•Avrupa Müziği ve Türk Makam Müziği’ni teknik, tarihsel ve kültürel olarak Orta Asya’dan Balkanlara ve Avrupa’ya kadar yayılan bir coğrafya içinde tarihi belgeler ile karşılaştırmalı olarak değerlendirmek.
•Ulusal ve uluslararası alanda sunum becerisi kazanma.
Dersin Tanımı Eski çağ medeniyetlerinde müzik kültürü. Mezopotamya ve Anadolu’da müzik kültürü. Çin, Japon, Hint, Tibet kültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Sümer, Babil, Asur, Fenike, Hitit, Firig, Urartu, Mısır, İbrani ve Arap kültüründe müzik, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Antik Yunan ve Roma döneminde müzik kültürü, müzik teorisi çalışmaları, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Orta Asya Türk Devletlerinde müzik kültürü. Hunlar, Göktürkler ve Uygurlar’da müzik kültürü, müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Müziğin tarihsel gelişimi ve medeniyetler arasındaki müziksel etkileşimin değerlendirilmesi.
Dersin Çıktıları I.Müziğin kökeni, insan-müzik ve toplum-müzik ilişkisi ile ilgili bilgi edinme.
II.Antik dönemin müzik teorisi, çalgıları, bestecileri, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme.
III.Orta Asya Türk Devletleri’nde müzik teorisi, çalgılar, müziğin yapısal özellikleri ve icra biçimleri ile ilgili bilgi edinme.
IV.Edindiği bilgileri tarihsel yöntemlerle yorumlayabilme.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar Ders içeriğine ait yazısal bilgi ve görsel malzemenin izlenmesi .
Diğer
Ders Kitabı Burney, Charles. 1957. A General History Music from the Earliest Ages to Present Period, New York: Dover Publications.
Diğer Referanslar Dumbrill, Richard J. 2005. The Archaeomusicology of The Ancient Near East, Trafford Publishing.Farmer,

Henry George. 1960. The Music of Islam, London: Oxford University Press.

Griffiths, Paul. 2006. A Concise Music History, Cambridge University Press.

Uçan, Ali. 2000. Geçmişten Günümüze Günümüzden Geleceğe Türk Müzik Kültürü, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Dinçol, Belkıs. 2003. Eski Önasya ve Mısır’da Müzik, İstanbul: Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Ögel, Bahaeddin.1991. Türk Kültür Tarihine Giriş, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Sachs, Curt. 1965. Kısa Dünya Müzik Tarihi, Ankara: Milli Eğitim Basım Evi.

Say, Ahmet. 1994. Müzik Tarihi, Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023