Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Türk Musikisi Devlet Konservatuarı / MUZ 1115 / Dersin Haftalık Planı
 

Dersin Haftalık Planı

Hafta Konu
1 1Müziğin kökeni, insan-müzik ve toplum-müzik ilişkisi.
2Eski çağ medeniyetlerinde müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
3Çin ve Japon müzik kültürleri. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
4Hint ve Tibet müzik kültürleri. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
5Sümer, Babil, Asur ve Fenike müzik kültürleri. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
6Hitit müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
7Frig ve Urartu müzik kültürleri. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar. Ara Sınav.
8Antik Mısır müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
9İbrani ve Arap müzik kültürleri. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
10Antik Yunan ve Roma müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar, çalgılar ve müzik teorisi çalışmaları.
11Hun müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
12Göktürk ve Uygur müzik kültürü. Müzikle ilgili ikonografik kaynaklar ve çalgılar.
13Müziğin tarihsel değişimi ve medeniyetler arası müziğin etkileşimi üzerine değerlendirme.
14Dönem ödevlerinin sunumu.
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023