Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / ICM 226 - Iç Mim.Tarih,Kuram &Elştri III
 

ICM 226 - History,Theory and criticism in Interior Architecture III

Course Objectives

Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanır;
I. Mekanı biçimlendiren coğrafi, tarihsel, sosyo-kültürel, ideolojik, politik, ekonomik ve dînî değişkenlerin rolü hakkında bilgi,
II. Tarihi süreç içerisinde, farklı uygarlıklara/dönemlere ait seçilmiş mekan örneklerini, iç mimari bileşenler bağlamında değerlendirme bilgi ve becerisi,
III. Mimarlık-iç mimarlık ortamını/kuramlarını oluşturan düşünsel arkaplanı sorgulama becerisi,
IV. İlgili konularda araştırma yapma becerisi,
V. Eleştirel okuma, düşünme ve ifade becerisi

Course Description

Dealing with different approaches of world civilizations to “space” through examples (from seventeenth century till the end of nineteenth century); terminology and conceptual background, theory and criticism, intercultural relations and interactions; traditions in the history of interior design, continuities and breaking points, comparative analysis of interior architecture examples and a critical evaluation

Course Coordinator
Deniz Çalışır Pençe
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024