Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 431 - Uygulama Projesi
 

MIM 431 - Construction Project

Course Objectives

1. Subsystem development in accordance with building function, Impartment of the skill for
finding architectural solutions with consideration to technical and legislative factors as well as
aesthetical, in the process of integration establishment between subsystems.
2. Teaching how to select building materials.
3. Achieving the development of detail projects at all scales for building elements and the
preparation of a design completed for construction.

Course Description

Uygulama projesi kapsamında yapı, yapım, çevre kontrolü sistemleri ve proje yönetimi.
Tasarımın yapılabilirliğinin geçerli yapı mevzuatına göre oluşturulması(deprem yönetmeliği, ısı
korunumu yönetmeliği, gürültü kontrol yönetmeliği v.b.).Yapı alt sistemleriyle ilgili statik,sıhhi
tesisat, mekanik ve elektrik donatımı sistemlerinin mimari proje ile bütünleştirilmesi. Her bir
tasarım aşamasının (ön proje, kesin proje ve uygulama projesinin) gerektirdiği farklı anlatım
tekniklerinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından proje düzenleme esaslarına uygun olarak
hazırlatılması.

Course Coordinator
Elçin Filiz Taş
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024