Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 312E - Proje VI
 

SBP 312E - Project VI

Course Objectives

Kentsel planlamanın mekânsal, yasal, finansal, etik ve sosyo-politik boyutları ilişkilendirilerek, kentin mevcut yerleşik ve gelişme alanlarında, olası seçenekli senaryolar çerçevesinde, geleceğe ilişkin yenileme, canlandırma, sıhhileştirme, koruma ve tasarım politika, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesi ve uygulamaya yönelik planlama becerisinin kazandırılmasıdır.

Course Description

Determination of action areas in present and development areas according to 1/5000 scale strategic plan decisions, determination of scenario alternatives, evaluation of legal frame work and the planning and desing of housing, recreation, facilities and functional areas.

Course Coordinator
Gülden Demet Oruç Ertekin
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024