Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / GSB 333 - Doğaçlama Oyun ve Oynanış
 

GSB 333 - Improvized Play and Acting

Course Objectives

1. Hayal gücünü genişletme ve yaratıya dönüştürme becerisini,
2. Beden ve ses araçlarını, duygu ve düşüncelerin ifadede kullanma becerisini,
3. Kendimizi tanıtma-anlatma yolundaki engelleri tanıyıp bunların üstesinden gelme becerisi,
kazanmak amaçlanmaktadır.

Course Description

Tanıma, tanışma ve ifade. Oyun ve oynanış, taklit, olaylara yaklaşım, hatırlama, sesi kullanma, ritmik çalışma, yer ve zaman etkileri üzerine çalışmalar, konsantrasyon ve dikkat çalışmaları.

Course Coordinator
Ali Ersan Karadeniz
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024