Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / GSB 333 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Doğaçlama Oyun ve Oynanış
English Improvized Play and Acting
Course Code
GSB 333 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Ali Ersan Karadeniz
Course Objectives 1. Hayal gücünü genişletme ve yaratıya dönüştürme becerisini,
2. Beden ve ses araçlarını, duygu ve düşüncelerin ifadede kullanma becerisini,
3. Kendimizi tanıtma-anlatma yolundaki engelleri tanıyıp bunların üstesinden gelme becerisi,
kazanmak amaçlanmaktadır.
Course Description Tanıma, tanışma ve ifade. Oyun ve oynanış, taklit, olaylara yaklaşım, hatırlama, sesi kullanma, ritmik çalışma, yer ve zaman etkileri üzerine çalışmalar, konsantrasyon ve dikkat çalışmaları.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021