Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 312E - Peyzaj Projesi III
 

PEM 312E - Landscape Design III

Course Objectives

Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları

Course Description

Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları

Course Coordinator
Melih Bozkurt
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024