Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 312E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Peyzaj Projesi III
English Landscape Design III
Course Code
PEM 312E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
5 2 6 -
Course Language English
Course Coordinator Melih Bozkurt
Course Objectives Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları
Course Description Özellikle kentsel rekreasyon alanlarının tasarlanması kapsamında planlama kararlarına bağlı olarak büyük ölçekli kentsel alanların rekreatif amaçlı tasarlanmasına yönelik problem çözümleri, tüm donanım ve donatıların tasarımcı tarafından ele alınmasına yönelik tasarım çalışmaları
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024