Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 411E - Mimari Proje VII
 

MIM 411E - Architectural Design VII

Course Objectives

Stüdyonın temel hedefleri:
Öğrencilere eleştirel düşünme yaklaşımı kazandırmak,
Öğrencilerin yaratıcı kavramsal tasarım yaklaşımlarını geliştirmek,

Course Description

Mimari Tasarım VII stüdyosu, öğrencilerin mimari tasarım üzerinde hayal gücü, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünceler ve etkili yazma, konuşma, dinleme gibi tasarım becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bir tasarım probleminin kavramsallaştırılması, yorumlanması ve tanımlanması ve problem çözme stüdyonun ana aşamalarıdır. Öğrenciler yaratıcı problem çözme becerileri kazanacaklar ve mesleğin temel terminolojisini kullanma konusunda uzmanlığa sahip olacaklardır.

Course Coordinator
Dilek Yıldız Özkan
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024