Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / MIM 411E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mimari Proje VII
English Architectural Design VII
Course Code
MIM 411E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
6 - - -
Course Language English
Course Coordinator Dilek Yıldız Özkan
Course Objectives Stüdyonın temel hedefleri:
Öğrencilere eleştirel düşünme yaklaşımı kazandırmak,
Öğrencilerin yaratıcı kavramsal tasarım yaklaşımlarını geliştirmek,
Course Description Mimari Tasarım VII stüdyosu, öğrencilerin mimari tasarım üzerinde hayal gücü, eleştirel düşünme, yenilikçi düşünceler ve etkili yazma, konuşma, dinleme gibi tasarım becerilerini geliştirmelerine olanak tanır. Bir tasarım probleminin kavramsallaştırılması, yorumlanması ve tanımlanması ve problem çözme stüdyonun ana aşamalarıdır. Öğrenciler yaratıcı problem çözme becerileri kazanacaklar ve mesleğin temel terminolojisini kullanma konusunda uzmanlığa sahip olacaklardır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024