Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / ENT 448E - Görsel Tasarım
 

ENT 448E - Visual Design

Course Objectives

1. Tasarım eğitiminde öğrencinin duyuşsal alandaki gelişimini, görsel bilgi birikimi sağlayan algılama, gözlem yapma becerilerine koşut olarak sağlamak.
2. Tasarım eğitiminde önemli yeri olan algısal-zihinsel süreçle çözümleme yorumlama, soyutlama, görselleştirme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Course Description

Ders, tasarım öğrencisinin görsel bilgiyi vaat eden algılamanın, gözlem becerilerine paralel olarak etkin gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği; Görsel iletişim; Görsel okur yazarlık; Görsel dil; Görsel algı, Tasarımın görsel öğeleri: biçim, katı ve boşluklar; Görsel
tasarım ilkeleri: bütünlük, denge, ritim, orantı ve algısal düzen; Kompozisyon ilkeleri; Görsel anlatımın Gestalt kuramı; Görsel anlatılar; Görsel tasarım ve PopülerKültür konularını kapsar.

Course Coordinator
Fatma Pınar Özemir
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024