Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / ENT 448E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Görsel Tasarım
English Visual Design
Course Code
ENT 448E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 1 2 -
Course Language English
Course Coordinator Fatma Pınar Özemir
Course Objectives 1. Tasarım eğitiminde öğrencinin duyuşsal alandaki gelişimini, görsel bilgi birikimi sağlayan algılama, gözlem yapma becerilerine koşut olarak sağlamak.
2. Tasarım eğitiminde önemli yeri olan algısal-zihinsel süreçle çözümleme yorumlama, soyutlama, görselleştirme tekniklerini öğretmeyi amaçlamaktadır.
Course Description Ders, tasarım öğrencisinin görsel bilgiyi vaat eden algılamanın, gözlem becerilerine paralel olarak etkin gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği; Görsel iletişim; Görsel okur yazarlık; Görsel dil; Görsel algı, Tasarımın görsel öğeleri: biçim, katı ve boşluklar; Görsel
tasarım ilkeleri: bütünlük, denge, ritim, orantı ve algısal düzen; Kompozisyon ilkeleri; Görsel anlatımın Gestalt kuramı; Görsel anlatılar; Görsel tasarım ve PopülerKültür konularını kapsar.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024