Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 311E - Peyzaj Tasarımı II
 

PEM 311E - Landscape Design II

Course Objectives

Öğrencilerin peyzaj tasarım süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturan kentsel tasarım ölçeğinde proje üretmelerin sağlamak, açık ve kapalı mekan kurgusunu tasarlamaların sağlamak, alt ölçeklerde yersel mekan üretimi arazi ve topoğrafya bilgilerini geliştirmek ve araziye göre tasarım oluşturabilmek

Course Description

Karmaşık tasarım problemlerine hakim olmak üzere özellikle yeni yerleşimler bağlamında bireysel alandan kamusal alana kadar uzanan bir açılımda farklı ölçekli, tasarım problemlerinin çözümleri.

Course Coordinator
Melih Bozkurt
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024