Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 311E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Peyzaj Tasarımı II
English Landscape Design II
Course Code
PEM 311E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
5 2 6 -
Course Language English
Course Coordinator Melih Bozkurt
Course Objectives Öğrencilerin peyzaj tasarım süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturan kentsel tasarım ölçeğinde proje üretmelerin sağlamak, açık ve kapalı mekan kurgusunu tasarlamaların sağlamak, alt ölçeklerde yersel mekan üretimi arazi ve topoğrafya bilgilerini geliştirmek ve araziye göre tasarım oluşturabilmek
Course Description Karmaşık tasarım problemlerine hakim olmak üzere özellikle yeni yerleşimler bağlamında bireysel alandan kamusal alana kadar uzanan bir açılımda farklı ölçekli, tasarım problemlerinin çözümleri.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024