Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 407E - Const.Drawi.Tch.in Landsc.Dsgn
 

PEM 407E - Const.Drawi.Tch.in Landsc.Dsgn

Course Objectives

Peyzaj tasarımında uygulama teknikleri, uygulama projelerinde kullanılan çizim teknikleri, standartlar, yapısal uygulama projesi teknikleri (1/200-50), detay tasarımı ve sistem kesiti (1/20-1), bitkisel uygulama projesi teknikleri (1/200-50), drenaj ve yağmur suyu yönetimi, Kent mobilyaları ve mekânsal tasarım ilişkisi, Sulama ve aydınlatma Projesi teknikleri, aplikasyon projesi, Keşif ve metraj, Yaklaşık maliyet ve pursantajlar, İhale Dosyası Hazırlama

Course Description

Peyzaj tasarımında uygulama teknikleri, uygulama projelerinde kullanılan çizim teknikleri, standartlar, yapısal uygulama projesi teknikleri (1/200-50), detay tasarımı ve sistem kesiti (1/20-1), bitkisel uygulama projesi teknikleri (1/200-50), drenaj ve yağmur suyu yönetimi, Kent mobilyaları ve mekânsal tasarım ilişkisi, Sulama ve aydınlatma Projesi teknikleri, aplikasyon projesi, Keşif ve metraj, Yaklaşık maliyet ve pursantajlar, İhale Dosyası Hazırlama

Course Coordinator
Hayriye Eşbah Tunçay
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023