Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / PEM 407E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Const.Drawi.Tch.in Landsc.Dsgn
English Const.Drawi.Tch.in Landsc.Dsgn
Course Code
PEM 407E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 2 -
Course Language English
Course Coordinator Hayriye Eşbah Tunçay
Course Objectives Peyzaj tasarımında uygulama teknikleri, uygulama projelerinde kullanılan çizim teknikleri, standartlar, yapısal uygulama projesi teknikleri (1/200-50), detay tasarımı ve sistem kesiti (1/20-1), bitkisel uygulama projesi teknikleri (1/200-50), drenaj ve yağmur suyu yönetimi, Kent mobilyaları ve mekânsal tasarım ilişkisi, Sulama ve aydınlatma Projesi teknikleri, aplikasyon projesi, Keşif ve metraj, Yaklaşık maliyet ve pursantajlar, İhale Dosyası Hazırlama
Course Description Peyzaj tasarımında uygulama teknikleri, uygulama projelerinde kullanılan çizim teknikleri, standartlar, yapısal uygulama projesi teknikleri (1/200-50), detay tasarımı ve sistem kesiti (1/20-1), bitkisel uygulama projesi teknikleri (1/200-50), drenaj ve yağmur suyu yönetimi, Kent mobilyaları ve mekânsal tasarım ilişkisi, Sulama ve aydınlatma Projesi teknikleri, aplikasyon projesi, Keşif ve metraj, Yaklaşık maliyet ve pursantajlar, İhale Dosyası Hazırlama
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024