Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / ICM 104E - History&Theo.in Inte. Archit.I
 

ICM 104E - History&Theo.in Inte. Archit.I

Course Objectives

1. Farklı medeniyetlerin mekânlarını târihî, sosyal, kültürel, ekonomik ve ideolojik etkenler bağlamında irdelemek;
2. Seçilmiş örneklerin toplumsal ve fiziksel bağlamının güncel yakşlaşımlar bağlamında incelenmesi
3. Mekan algısının değerlendirilmesi ve analizi, zamanla değişen tutumların keşfedilmesi
4. Kavramsal arka plan ve kuramlar bağlamında seçilen örneklerin iç mekan bileşenlerinin sorgulanması

Course Description

Tarih öncesi çağlardan 14. yüzyıla kadar olan süreçte "mekan" konusunda değişen yaklaşımların seçilen örnekler üzerinden ele alınması; terminoloji ve kuramsal arka plan; karşılaşmalar ve etkileşim; iç mimarlık tarihinde gelenekler, süreklilikler ve kırılmalar.

Course Coordinator
Betül Gelengül Ekimci
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024