Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Architecture / SBP 354E - Kentsel Coğrafya ve Eşitsizlikler
 

SBP 354E - Urban Geography&Inequalities

Course Objectives

1. Kentsel coğrafyanın temel kavram ve teorilerinin kavratılması
2. İnsan, imge, eşya ve diğer materyallerin hareketiyle dönüşen kentsel mekanların kavratılması
3. Kentsel sistemlerin gelişimine yön veren politik, ekonomik ve teknolojik güçlerin öğretilmesi
4. Kentlerdeki yeni düzen ve etkileşimleri ve bunların geçirdiği evrimin kavratılması
5. Derste elde edilen bilgiyi farklı kentsel sorunları anlama ve kent planlama anlayışını geliştirme amaçlı kullanımın geliştirilmesi

Course Description

Elements of urban geography; urbanisation; dialectics of space-time; mobilities; social and spatial justice; inequalities; cities in the global south; rights to the city; impacts of global networks and societal transformations on cities; body to urban politics; technological changes and the city; art, space and the city; the urban experience; planetary urbanism; climate change and cities

Course Coordinator
Eda Beyazıt İnce
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024