Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 417 - Jeodezik Astronomi
 

GEO 417 - Geodetic Astronomy

Course Objectives

Küresel trigonometrinin temel bağıntılarının çıkarılması ve küresel üçgen çözümleri. Yıldızların, gezegenlerin ve yeryuvarının hareketlerinin bir gök küresi yaklaşımı ile modellendirilmesi, bu modele göre göksel, yersel koordinat sistemlerinin ve zaman sistemlerinin tanımı ve aralarındaki dönüşümler.Astronomik gözlemlerle,enlem,boylan ve azimut belirleme. Astronomik gözlemlerin jeodezide kullanılması,çekül sapmaları,jeodezik ağların yönlendirilmesi.

Course Description

Küresel trigonometrinin temel bağıntılarının çıkarılması ve küresel üçgen çözümleri. Yıldızların, gezegenlerin ve yeryuvarının hareketlerinin bir gök küresi yaklaşımı ile modellendirilmesi, bu modele göre göksel, yersel koordinat sistemlerinin ve zaman sistemlerinin tanımı ve aralarındaki dönüşümler.Astronomik gözlemlerle,enlem,boylan ve azimut belirleme. Astronomik gözlemlerin jeodezide kullanılması,çekül sapmaları,jeodezik ağların yönlendirilmesi.

Course Coordinator
Serdar Erol
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024