Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 417 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Jeodezik Astronomi
English Geodetic Astronomy
Course Code
GEO 417 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 7
2 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Serdar Erol
Course Objectives Küresel trigonometrinin temel bağıntılarının çıkarılması ve küresel üçgen çözümleri. Yıldızların, gezegenlerin ve yeryuvarının hareketlerinin bir gök küresi yaklaşımı ile modellendirilmesi, bu modele göre göksel, yersel koordinat sistemlerinin ve zaman sistemlerinin tanımı ve aralarındaki dönüşümler.Astronomik gözlemlerle,enlem,boylan ve azimut belirleme. Astronomik gözlemlerin jeodezide kullanılması,çekül sapmaları,jeodezik ağların yönlendirilmesi.
Course Description Küresel trigonometrinin temel bağıntılarının çıkarılması ve küresel üçgen çözümleri. Yıldızların, gezegenlerin ve yeryuvarının hareketlerinin bir gök küresi yaklaşımı ile modellendirilmesi, bu modele göre göksel, yersel koordinat sistemlerinin ve zaman sistemlerinin tanımı ve aralarındaki dönüşümler.Astronomik gözlemlerle,enlem,boylan ve azimut belirleme. Astronomik gözlemlerin jeodezide kullanılması,çekül sapmaları,jeodezik ağların yönlendirilmesi.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024