Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / JDF 352 - Kamu Ölçmeleri
 

JDF 352 - Kamu Ölçmeleri

Course Objectives

Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.

Course Description

Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.

Course Coordinator
Mehmet Ufuk Özerman
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024