Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / JDF 352 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Kamu Ölçmeleri
English Kamu Ölçmeleri
Course Code
JDF 352 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 6
2 2 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Mehmet Ufuk Özerman
Course Objectives Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.
Course Description Ders kapsamında; arazi yönetimine giriş, sürdürülebilir arazi yönetimi, kentsel gelişme-imar ve arazi yönetim ilişkileri, imar mevzuatının genel yapısı, kentsel planların uygulanması, kentsel arazi düzenlemeleri, kent-kır ilişkileri, kırsal arazilerin düzenlenmesi, toplulaştırmaya giriş ve mülkiyet düzenlemeleri ele alınacaktır.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024