Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / INS 354E - Hidroloji
 

INS 354E - Hydrology

Course Objectives

Öğrencilerin temel mühendislik hidrolojisi bilgisine sahip olmalarını ve su kaynakları projeleri için veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi kazanmalarını sağlamak.

Course Description

Su döngüsünün temel fiziksel ilkelerinin (buharlaşma, yoğuşma, yağış, yüzeysel akış, akarsu akışı, süzülme ve yeraltı suyu akışı) yanı sıra vaka çalışmalarına dayalı çevreyle ilgili uygulamaların tartışılması. Kirlilik kontrolü, çevresel rehabilitasyon, sürdürülebilir kalkınma ve iklim değişikliği dahil olmak üzere su kaynakları ile ilgili çağdaş küresel konuların kapsamı

Course Coordinator
Tarkan Erdik
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024