Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 330E - Su Arıtma Tesisi Tasarımı
 

CEV 330E - Water Treatment Plant Design

Course Objectives

1. Su arıtma tesisi tasarımına esas bilgilerin verilmesi
2. Tesisin hidrolik ve proses tasarım esaslarının verilmesi
3. Temel ünitelere ait teknik çizim becerisinin kazandırılması

Course Description

Projelendirme Esasları, giriş yapısı, Izgaralar, Biriktirme, Terfi Merkezi,
Havalandırma, Hızlı Karıştırma, Yavaş Karıştırma, Çökeltme ve Flotasyon, Filtrasyon,
Membran Filtrasyonu, Dezenfeksiyon, Oksidasyon, Yer seçimi, Borulama, Hidrolik Profil,
P&I diyagramı, Kimyasal madde hazırlama ve Depolama, Güvenlik, Demir-Mangan- Sertlik
Giderme, Adsorbsiyon, İyon Değiştirme, Suların Stabilizasyonu, Korozyon Kontrolü

Course Coordinator
Mustafa Evren Erşahin
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023