Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 330E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Su Arıtma Tesisi Tasarımı
English Water Treatment Plant Design
Course Code
CEV 330E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 2 -
Course Language English
Course Coordinator Mustafa Evren Erşahin
Course Objectives 1. Su arıtma tesisi tasarımına esas bilgilerin verilmesi
2. Tesisin hidrolik ve proses tasarım esaslarının verilmesi
3. Temel ünitelere ait teknik çizim becerisinin kazandırılması
Course Description Projelendirme Esasları, giriş yapısı, Izgaralar, Biriktirme, Terfi Merkezi,
Havalandırma, Hızlı Karıştırma, Yavaş Karıştırma, Çökeltme ve Flotasyon, Filtrasyon,
Membran Filtrasyonu, Dezenfeksiyon, Oksidasyon, Yer seçimi, Borulama, Hidrolik Profil,
P&I diyagramı, Kimyasal madde hazırlama ve Depolama, Güvenlik, Demir-Mangan- Sertlik
Giderme, Adsorbsiyon, İyon Değiştirme, Suların Stabilizasyonu, Korozyon Kontrolü
Course Outcomes Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
I. Proses tasarımı prensipleri ve akım şeması oluşturulması
II. Su arıtma proseslerinin tasarımı
III. Genel yerleşim planın oluşturulması
IV. Borulama planı oluşturulması
V. Hidrolik profilin oluşturulması
VI. Su arıtma sistemlerinde enstrümentasyon ve kontrol sistemleri diyagramının
oluşturulması
VII. Proseslerin teknik çizimleri
VIII. Su arıtma tesislerinde maliyet analizi
becerilerini kazanır
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024