Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 103E - Temel Ölçme Bilgisi
 

GEO 103E - Fundamentals of Surveying

Course Objectives

Bu dersin amacı, öğrencilerin, ilgili standartlara (BÖHHBÜY) ve uluslararası
standartları (ISO 19104) uygun olarak giriş seviyesindeki temel ölçme kavramlarını edinme, bu kavramlar ışığında igili yöntemleri uygulama ve temel ölçme aletlerini (teodolit, nivo, total station, çelik şeritmetre vb.) kullanma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

Course Description

Ölçme kavramları, bunların geomatik mühendisliğinin değişik problemlerine entegre olarak kullanılması, bu ölçme süreçlerinin, ilgili ölçme ve hesapların ulusal (BÖHHBÜY) ve uluslararası standartları (ISO 19104) referans alınarak gerçekleştirilmesi için gerekli konularının işlendiği bir derstir.

Course Coordinator
Adalet Dervişoğlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024