Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / GEO 103E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Temel Ölçme Bilgisi
English Fundamentals of Surveying
Course Code
GEO 103E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 2 2 -
Course Language English
Course Coordinator Adalet Dervişoğlu
Course Objectives Bu dersin amacı, öğrencilerin, ilgili standartlara (BÖHHBÜY) ve uluslararası
standartları (ISO 19104) uygun olarak giriş seviyesindeki temel ölçme kavramlarını edinme, bu kavramlar ışığında igili yöntemleri uygulama ve temel ölçme aletlerini (teodolit, nivo, total station, çelik şeritmetre vb.) kullanma becerisi kazanmalarını sağlamaktır.
Course Description Ölçme kavramları, bunların geomatik mühendisliğinin değişik problemlerine entegre olarak kullanılması, bu ölçme süreçlerinin, ilgili ölçme ve hesapların ulusal (BÖHHBÜY) ve uluslararası standartları (ISO 19104) referans alınarak gerçekleştirilmesi için gerekli konularının işlendiği bir derstir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024