Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 201E - Çevre Kimyası I
 

CEV 201E - Enviromental Chemistry I

Course Objectives

Çevre kimyasının tanımı ve amacı. Kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Birimler ve konsantrasyonlar, veri değerlendirme, hata analizi. Analitik kimya ve kantitatif analiz. Kimyasal denge. Volumetrik analiz. Gravimetrik analiz. Kimyasal kinetik. Enstrümantal analiz: Optik analiz yöntemleri.

Course Description

Çevre kimyasının tanımı ve amacı. Kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Birimler ve konsantrasyonlar, veri değerlendirme, hata analizi. Analitik kimya ve kantitatif analiz. Kimyasal denge. Volumetrik analiz. Gravimetrik analiz. Kimyasal kinetik. Enstrümantal analiz: Optik analiz yöntemleri.

Course Coordinator
Derya Yüksel İmer
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024