Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / CEV 201E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Çevre Kimyası I
English Enviromental Chemistry I
Course Code
CEV 201E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
- 2 1 -
Course Language English
Course Coordinator Derya Yüksel İmer
Course Objectives Çevre kimyasının tanımı ve amacı. Kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Birimler ve konsantrasyonlar, veri değerlendirme, hata analizi. Analitik kimya ve kantitatif analiz. Kimyasal denge. Volumetrik analiz. Gravimetrik analiz. Kimyasal kinetik. Enstrümantal analiz: Optik analiz yöntemleri.
Course Description Çevre kimyasının tanımı ve amacı. Kirletici parametrelerin sınıflandırılması. Birimler ve konsantrasyonlar, veri değerlendirme, hata analizi. Analitik kimya ve kantitatif analiz. Kimyasal denge. Volumetrik analiz. Gravimetrik analiz. Kimyasal kinetik. Enstrümantal analiz: Optik analiz yöntemleri.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023