Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Civil Engineering / JDF 211E - Surveying II
 

JDF 211E - Surveying II

Course Objectives

EDM, düşey datum, genel nivelman, enkesit ve boykesit ölçmeleri, alan ve hacim hesapları, nivelman ve poligonasyonda hata teorisi konuları üzerinde;
1. ölçme yöntemleri ve aletleri,
2. hesaplamalar ve çözümleri,
3. mühendislik problemleri geliştirme beceri ve bilgisini
geliştirmektir

Course Description

EDM, düşey datum, genel nivelman, enkesit ve boykesit ölçmeleri, alan ve hacim hesapları, nivelman ve poligonasyonda hata teorisi konuları dersin temel içeriğini oluşturmaktadır

Course Coordinator
Himmet Karaman
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024