Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / BLG 368 - Yöneylem Araştırması
 

BLG 368 - Oparetions Research

Course Objectives

Yöneylem Araştırması kapsamında geçen matematiksel modelleme tekniklerini öğrenirken, yazılımlar yardımıyla bu modellere çözüm üretmektir. Kısıtlı olan rasyonelliğimizin sınırlarını genişleterek karar verme yöntemlerini öğrenmek, optimizasyon ile uygun çözümü bulmayı öğrenmektir.

Course Description

Yöneylem Araştırması kapsamında geçen matematiksel modelleme tekniklerini öğrenirken, yazılımlar yardımıyla bu modellere çözüm üretmektir. Kısıtlı olan rasyonelliğimizin sınırlarını genişleterek karar verme yöntemlerini öğrenmek, optimizasyon ile uygun çözümü bulmayı öğrenmektir.

Course Coordinator
Serkan Türkeli
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024