Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / BLG 368 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Yöneylem Araştırması
English Oparetions Research
Course Code
BLG 368 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language Turkish
Course Coordinator Serkan Türkeli
Course Objectives Yöneylem Araştırması kapsamında geçen matematiksel modelleme tekniklerini öğrenirken, yazılımlar yardımıyla bu modellere çözüm üretmektir. Kısıtlı olan rasyonelliğimizin sınırlarını genişleterek karar verme yöntemlerini öğrenmek, optimizasyon ile uygun çözümü bulmayı öğrenmektir.
Course Description Yöneylem Araştırması kapsamında geçen matematiksel modelleme tekniklerini öğrenirken, yazılımlar yardımıyla bu modellere çözüm üretmektir. Kısıtlı olan rasyonelliğimizin sınırlarını genişleterek karar verme yöntemlerini öğrenmek, optimizasyon ile uygun çözümü bulmayı öğrenmektir.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024