Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / BLG 342 - Mikroişlemci Uygulamaları Lab
 

BLG 342 - Microprocessor Applications Lab.

Course Objectives

Mikroişlemci tabanlı donanımsal uygulamaya dönük yazılımlar geliştirme yeteneğini kazandırmak, uygulamaların geliştirilebileceği çevre birimlerini tanıtmak.

Course Description

Mikroprocessor tabanlı donanım üzerinde çeşitli uygulamalarla programlama becerilerinin geliştirilme deneyiminin kazanılması.

Course Coordinator
Ahmet Cüneyd Tantuğ
Course Language
Turkish
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023