Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Computer and Informatics / BLG 342 / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mikroişlemci Uygulamaları Lab
English Microprocessor Applications Lab.
Course Code
BLG 342 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
1 - - 2
Course Language Turkish
Course Coordinator Ahmet Cüneyd Tantuğ
Course Objectives Mikroişlemci tabanlı donanımsal uygulamaya dönük yazılımlar geliştirme yeteneğini kazandırmak, uygulamaların geliştirilebileceği çevre birimlerini tanıtmak.
Course Description Mikroprocessor tabanlı donanım üzerinde çeşitli uygulamalarla programlama becerilerinin geliştirilme deneyiminin kazanılması.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024