Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering / ADM 502E - Açık Deniz Mühendislik Mekaniği: Yapısal Dinamik
 

ADM 502E - Offshore Engineering Mechanics: Structural Dynamics

Course Objectives

1. Açık deniz yapılarının genel anlamda tanıtımı ve tasarımında gereken temel hesaplamalar.
2. Açık deniz yapılarının yapısal analizi için teorik ve sayısal metodların öğretilmesi.
3. Açık deniz yapılarının analizinde kullanılan çeşitli dinamik modellerin tanıtılması.
4. Karışık dalga kuvvetlerinin hesabı ve bu yükler altında deniz yapılarının dinamik analizi.

Course Description

1. Açık deniz mühendisliğine ait temel kavramları ve hesaplamaları anlama
2. Deniz yapılarına ait hesaplamalar yapabilme becerisi kazanma.
3. To introduce various dynamic models for analysis of offshore structures.
4. Karışık deniz dalga yüklerine maruz kalan açık deniz yapılarının dinamik tepkilerine ait hesaplamaları yapma.

Course Coordinator
Bahadır Uğurlu
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024