Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Açık Deniz Mühendislik Mekaniği: Yapısal Dinamik
English Offshore Engineering Mechanics: Structural Dynamics
Course Code
ADM 502E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 2
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Bahadır Uğurlu
Course Objectives 1. Açık deniz yapılarının genel anlamda tanıtımı ve tasarımında gereken temel hesaplamalar.
2. Açık deniz yapılarının yapısal analizi için teorik ve sayısal metodların öğretilmesi.
3. Açık deniz yapılarının analizinde kullanılan çeşitli dinamik modellerin tanıtılması.
4. Karışık dalga kuvvetlerinin hesabı ve bu yükler altında deniz yapılarının dinamik analizi.
Course Description 1. Açık deniz mühendisliğine ait temel kavramları ve hesaplamaları anlama
2. Deniz yapılarına ait hesaplamalar yapabilme becerisi kazanma.
3. To introduce various dynamic models for analysis of offshore structures.
4. Karışık deniz dalga yüklerine maruz kalan açık deniz yapılarının dinamik tepkilerine ait hesaplamaları yapma.
Course Outcomes
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024