Welcome, Guest . Login . Türkçe
 

Course Information

Course Name
Turkish Termodinamik
English Thermodynamics
Course Code
GEM 204 Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 2 2 -
Course Language Turkish
Course Coordinator Oğuz Salim Söğüt
Course Objectives 1.Termodinamiğin enerji dönüşümleri ile ilgili ilkelerini öğretmek.
2.Termodinamik özelikler arasındaki bağlantıları elde edebilmek için saf maddeleri faz değişimleri ile
beraber öğretmek ve termodinamik özelik tablolarının kullanılmasını öğretmek
3.Termodinamiğin birinci yasasını enerjinin korunumu ilkesi ile beraber vermek ve birinci yasann kapalı
ve açık sistemlere uygulanmasını öğretmek
4.Mühendislik sistemlerinin performanslarının teorik limitlerini belirleyebilmek için termodinamiğin ikinci
yasasını entropi konsepti ve enerji geçişi sırasındaki tersinmezlikler ile birlikte öğretmek
5.Termodinamiğin temel kavramlarını pratik mühendislik problemlerinin analizini yapabilmek için
öğretmek
Course Description Introduction and Basic Concepts: Thermodynamics and Energy, Zeroth Law of Thermodynamics, Energy
Conversion and General Energy Analysis, Properties of Pure Substances, Energy Analysis of Closed
Systems, Mass and Energy Analysis of Control Volumes, The Second Law of Thermodynamics: Heat
Engines, Refrigerators and Heat Pumps, The Carnot Cycle, Entropy and The Increase of Entropy Principle,
Exergy: A Measure of Work Potantial
Course Outcomes Student, who passed the course satisfactorily can:
I. To understand the concept of thermodynamics as the energy transformation
II. To utilize the everyday engineering example about energy transformation
III. To use the relationship between the thermodynamics properties
IV. To use the thermodynamic tables in engineering calculations
V. To understand and apply the Conservation of Energy Principle or First Law of Thermodynamics
VI. To solve the problems involving the open and closed systems, and to use the ideal gas equation
VII. To understand and apply the second law of thermodynamics
VIII. To solve the problems involving the performance of the engineering systems
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook Y.A. ÇENGEL, M.A. BOLES, 2007, THERMODYNAMICS, AN ENGINEERING
APPROACH, MCGRAW-HILL.
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2023