Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Textile Technologies and Design / TEK 361E - Mekanizmalar
 

TEK 361E - Mechanisms

Course Objectives

Basit kol mekanizmaları, kam mekanizmaları ve dişli sistemlerinin kinematik tasarımı
ile ilgili temel bilgileri kazandırmak.
2. Tek serbestlik dereceli düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve kuvvet
analizlerini yapabilmek için problemi kurgulayabilecek ve bilgisayar kullanarak
çözümlerini yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmak

Course Description

Kinematic pairs, degree of freedom of mechanism, kinematic chains, design of linkages and
cam mechanism, kinematic analysis of plane motion mechanism, simple and planetary gear
trains, force analysis of plane motion mechanism

Course Coordinator
Meltem Yanılmaz
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021