Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Faculty of Textile Technologies and Design / TEK 361E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mekanizmalar
English Mechanisms
Course Code
TEK 361E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 3 -
Course Language English
Course Coordinator Meltem Yanılmaz
Course Objectives Basit kol mekanizmaları, kam mekanizmaları ve dişli sistemlerinin kinematik tasarımı
ile ilgili temel bilgileri kazandırmak.
2. Tek serbestlik dereceli düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve kuvvet
analizlerini yapabilmek için problemi kurgulayabilecek ve bilgisayar kullanarak
çözümlerini yapabilecek bilgi seviyesine ulaşmak
Course Description Kinematic pairs, degree of freedom of mechanism, kinematic chains, design of linkages and
cam mechanism, kinematic analysis of plane motion mechanism, simple and planetary gear
trains, force analysis of plane motion mechanism
Course Outcomes Students who pass the course will be able to:
I. Get design skills on cam mechanism for dwell motion
II. Get optimum mechanisms design and gear trains design skills
III. Use various numerical techniques effectively for kinematic and force analysis of plane
motion mechanisms
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021