Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / EUT 512E - Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar
 

EUT 512E - Directed Studies in Design

Course Objectives

1 Lisansüstü öğrencilerine tez danışmanıyla beraber saptanacak bir konuda belli bir süre ve kaynak ile gerçekleştirilebilecek bir araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmak
2 Önerilen konunun bağımsız bir araştırma projesi olarak yürütülebilmesini sağlamak
3 Araştırma bulgu ve sonuçlarının yazılı, sözel ve görsel sunumları için gereken becerleri geliştirmek

Course Description

Giriş: Yöntem ve Kapsam, Araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma, Araştırma konusu seçimi ve gerekçelendirme, Açıklamalı bibliyografya teslimi, Detaylı araştırma önerisinin hazırlanması, Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma, Alan çalışmasının planlanması ve uygulanması: veri toplama, Verinin analiz için düzenlenmesi, Bulguların literatürle ilişkilendirilmesi, Araştırma bulgu ve sonuçları üzerine ayrıntılı çalışma, Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma

Course Coordinator
Çiğdem Kaya
Course Language
English
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024