Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / EUT 512E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Tasarımda Yönlendirilmiş Çalışmalar
English Directed Studies in Design
Course Code
EUT 512E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester -
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Çiğdem Kaya
Course Objectives 1 Lisansüstü öğrencilerine tez danışmanıyla beraber saptanacak bir konuda belli bir süre ve kaynak ile gerçekleştirilebilecek bir araştırma önerisi hazırlama becerisi kazandırmak
2 Önerilen konunun bağımsız bir araştırma projesi olarak yürütülebilmesini sağlamak
3 Araştırma bulgu ve sonuçlarının yazılı, sözel ve görsel sunumları için gereken becerleri geliştirmek
Course Description Giriş: Yöntem ve Kapsam, Araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma, Araştırma konusu seçimi ve gerekçelendirme, Açıklamalı bibliyografya teslimi, Detaylı araştırma önerisinin hazırlanması, Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma, Alan çalışmasının planlanması ve uygulanması: veri toplama, Verinin analiz için düzenlenmesi, Bulguların literatürle ilişkilendirilmesi, Araştırma bulgu ve sonuçları üzerine ayrıntılı çalışma, Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma
Course Outcomes 1 Belli bir konuyu geçerli bir araştırma sorusuna dönüştürebilme ve gerekçelendirebilme
2 Araştırma proje konusuna bağlı olarak araştırma yöntemi seçme ve kullanabilme,
3 Bilimsel bir araştırma proje önerisi geliştirme ve yazabilme,
4 Araştırma projesi kapsamında bir alan çalışması planlama ve uygulayabilme
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024