Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / EUT 512E / Course Weekly Lecture Plan
 

Course Weekly Lecture Plan

Week Topic
1 1 Yönlendirilmiş Çalışmalara giriş: Yöntem ve Kapsam
2 Öğrenciler tarafından önerilen araştırma konuları üzerine sunum ve tartışma
3 Seçenekler arasından araştırma konusu seçimi ve seçilen konunun gerekçelendirmes
4 Seçilen araştırma konusuna göre özelleşmiş kaynaklar içeren açıklamalı bibliyografya teslimi
5 Araştırma hedef ve takvimini içeren detaylı araştırma uygulama önerisinin hazırlanması
6 Araştırma önerisinin kabulü ve danışmanla birlikte ayrıntılandırılması
7 Literatür taraması üzerine sunum ve tartışma
8 Alan çalışmasının amaçlara göre planlanması ve onaylanması
9 Alan çalışmasının uygulanması: veri toplama
10 Verinin analiz için düzenlenmesi
11 Verinin analiz edilmesi
12 Çalışma sonuçlarının literatür çalışmasıyla ilişkilendirilmesi
13 Literatür çalışmasının, araştırma bulgularının ve sonuçların ayrıntılandırılması
14 Araştırma sonuçlarının sunumu ve tartışma
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2024