Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / Fen-Edebiyat Fakültesi / KIM 414 / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Gıda Kimyası
İngilizce Food Chemistry
Dersin Kodu
KIM 414 Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem 8
3 3 - -
Dersin Dili Türkçe
Dersin Koordinatörü Oya Atıcı
Dersin Amaçları 1.Gıda bileşenlerinin önemli özelliklerini ve kimyasal yapılarının öğretmek
2.Gıda işlenmesi sırasında oluşan reaksiyonları anlamak
3.Gıda kalitesi üzerine her bir bileşenin etkisi için eleştirel olarak düşünmek
Dersin Tanımı Gıda kimyasına giriş, proteinlerin oluşumu, isimlendirilmesi, sınıflandırılması (fosfoproteinler ve lipoproteinler) proteinlerin özel reaksiyonları ve bozunması, mono ve disakkaritlerin özel reaksiyonları, polisakkaritler (nişasta ve pektin), C vitamini ve sakkaritlerin bozunması, yağlar, yağların elde edilmeleri, arıtılmaları ve katılaştırılmaları, diğer lipid bileşenleri (lipovitaminler, A, D ve E vitaminleri), yağların bozunmaları, enzimler, gıdada anorganik bileşikler, gıdanın fiziksel işlemlerle korunması, gıdanın kimyasal işlemler ve katkılarla korunması
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
I. karbonhidrat, protein ve lipidlere göre gıda makrobileşiklerinin önemini öğreneceklerdir,
II. gıda gıda grupları ve onların bozunmaları hakkında genel bilgi sahibi olacaklardır,
III. gıdadaki vitamin ve inorganik bileşiklerin önemini öğreneceklerdir,
IV. gıda koruma ve depolanma işlemlerinin metodlarını ve önemini öğreneceklerdir,
V. görevlerini hazırlamaya yardımcı olmak üzere gerekli kaynak ve literatürü nasıl bulacaklarını anlayacaklardır.
Önkoşullar KIM231 MIN DD, KIM104 MIN DD, KIM205 MIN DD, KIM205E MIN DD, KIM104E MIN DD , KIM303 MIN DD
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı Gıda Kimyası, Oya ATICI, İ.T.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları (1991)
Diğer Referanslar 1. Fundementals of food chemistry, W.Heiman, E.Horwood Lim. (1990),
2. Food chemistry, H.-D. Belitz, W. Grosch P.Schieberle ; trans. 5th Ed. by M.M. Burghagen, Springer Verlag, New York (2004),
3. Food chemistry, D.E.Newton, New York : Facts On File (2007),
4. Food chemistry, Owen R. Fennema, Marcel Dekker, New York (1996)
5. Introduction to Food chemistry, R.O. Apenten, Boca Raton, Fla.: CRC Press, c2005
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2023