Hoş Geldiniz, Misafir . Oturum Aç . English
Neredeyim: Ninova / Dersler / İnşaat Fakültesi / GEO 225E / Dersin Bilgileri
 

Dersin Bilgileri

Dersin Adı
Türkçe Geomatik Mühendisliğinde Olasılık İstatistik
İngilizce Prob.and Stat. for Geom. Eng.
Dersin Kodu
GEO 225E Kredi Ders
(saat/hafta)
Uygulama
(saat/hafta)
Labratuvar
(saat/hafta)
Dönem -
- 2 1 -
Dersin Dili İngilizce
Dersin Koordinatörü Mustafa Yanalak
Dersin Amaçları Bu dersin amacı, matematiksel temellere dayanan istatistik kuram ve yöntemlerini, Geomatik mühendisliği uygulama alanlarında yapılan ölçümlerin analizinde kullanabilmek ve ilgili uygulama alanlarında çıkabilecek sorunlara istatiksel çözümler getirebilmektir.
Dersin Tanımı İstatistik kuram ve yöntemlerinin temellerini öğrenciye kazandıran bir temel derstir.
Dersin Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1 Ölçme, istatistik ve olasılık arasındaki ilişkiyi kurar.
2 Ayrık ve sürekli rastlantısal değişkenlerin, olasılık dağılımları ile bu dağılımlardan
üretilen fonksiyonların analizini momentleri hesaplayarak yapar.
3 Ölçmeleri rastlantısal değişken kullanarak tanımlar ve olasılık dağılımları ilanalizini yapar.
4 Parametrik ve parametrik olmayan istatistik farkını bilir. Ölçümleri karakterizeeden parametreler için uygun hipotez testlerini kurar ve uygular.
5 İki boyutlu rastlantısal değişkenlerin olasılık fonksiyonlarının temel kurallarınıirdeler, değişkenlerin momentlerini hesaplar, bunları ölçülerin analizinde kullanır.
6 İki değişkenli ölçmelerdeki bağlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiyi analizetmek için gereken yöntemleri sıralayıp arasından probleme en uygun olan (ya daolanları) yöntemi seçer.
7 Çok değişkenli ve iki değişkenli istatistik arasındaki ilişkiyi tanımlar, çok boyutludağılımlar hakkında yeterli bilgi sahibi olur. Çok değişkenli ölçmelerin karakterizeedilmesi için kovaryans matrisini oluşturur.
8 İstatiksel olarak bir setini görselleştirebilir.
Önkoşullar
Gereken Olanaklar
Diğer
Ders Kitabı
Diğer Referanslar
 
 
Dersler . Yardım . Hakkında
Ninova, İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ürünüdür. © 2024