Welcome, Guest . Login . Türkçe
Where Am I: Ninova / Courses / Institute of Science and Technology / YAP 501E / Course Informations
 

Course Information

Course Name
Turkish Mühensilik Matematiği
English Engineering Mathematics
Course Code
YAP 501E Credit Lecture
(hour/week)
Recitation
(hour/week)
Laboratory
(hour/week)
Semester 1
3 3 - -
Course Language English
Course Coordinator Semih Küçükarslan
Course Objectives Provede mathematical formulation og engineering problems
Course Description Differential equations and linear algebra
Course Outcomes 1. Mühendislik problemlerinin matematik modellerini oluşturmak
2. Lineer denklem takımına indirgenmiş problemlerin irdelenmesi
3. Sabit katsayılı lineer diferansiyel birinci mertebe diferansiyel denklem sistemlerinin çözüm metodlarının değişik durumlar için incelenmesi
4. Değişken katsayılı diferansiyel denklemlerin çözümleri
5. Karmaşık değişkenler hakkında genel bilgi ve uygulamaları
Pre-requisite(s)
Required Facilities
Other
Textbook
Other References
 
 
Courses . Help . About
Ninova is an ITU Office of Information Technologies Product. © 2021